Verslag werkbezoek november 2019

In november 2019 bracht bestuurslid Kees Traas een werkbezoek van 4 dagen aan Jalihal. Onderstaand zijn
verslag over de voortgang van het project Een Miljoen Bomen.
Zie ook nieuws-werkbezoek-kees
 

Projectteam Een Miljoen Bomen

Tijdens de aftrapbijeenkomst op de campus merkt een teamlid op: als de planten in het 1e jaar aanslaan dan overleven ze daarna ook een heel droog jaar.

Voor volgende jaren staan er al een heleboel boeren te trappelen om mee te doen

Voor de vrouwen is het heel fijn dat er ook groenten geplant kunnen worden onder de bomen. Die doen het prima. Ze gebruiken ze voor de bereiding van hun (vegetarische) maaltijden.

Een van de recent aangetreden teamleden (zelf boer, zoals de meesten) is blij er bij te horen. Hij heeft veel geleerd dat hij nog niet wist.

De 30 vrouwen die dit jaar deelnemen gaan het wel redden, maar tussen de regels proef je dat het nog best moeilijk gaat (al heb ik geen concrete problemen gehoord).

Bij de aangeplante gewassen zitten enkele voor de boeren onbekende bomen die het heel goed blijken te doen.

In het hele gebied is veel onbebouwd land. Volgens Raja (directeur YPS) onder andere omdat de boeren geen geld hebben om te investeren en het zo tot ontwikkeling te brengen en geschikt te maken voor aanplant van gewassen. Het kan ook dat de verwachte kosten dan de baten overtreffen. Maar door het project kan dit in een ander perspectief komen.

Iedere veldwerker/teamlid heeft ongeveer 100 deelnemers die hij begeleidt, verdeeld over 3 á 4 dorpen. Ten behoeve van 5 teamleden zijn er nieuwe motors aangeschaft, en die zijn precies tijdens Diwali – enkele weken gelden – geleverd. Ze kunnen volgens Raja 10 jaar mee, maar vragen veel onderhoud vanwege de slechte wegen.

Een ochtend mee met de levering en aanplant van gewassen

Speciaal rond mijn bezoek is er een complete uitlevering georganiseerd. Het is op een zondag, dat is normaal de enige dag van de week dat er niet wordt gewerkt (ook scholen zijn op zaterdagochtend nog open).

Eerst laden we in de opslagruimte bij de campus voor 6 deelnemers de absorber, de fertiliser en de compost in een kleine vrachtauto. De vrachtauto wordt lokaal gehuurd, inclusief chauffeur plus helper, die ook het inladen verzorgen. Deepali (zie een volgende paragraaf) tekent aan wat ze meenemen, en is er bij de volgende stappen ook steeds bij.

Dan naar de YPS-boerderij, waar precies wordt uitgeteld hoeveel bomen en planten iedere boer krijgt. Het staat allemaal al klaar, inclusief een naambordje plus de te distribueren aantallen per soort. In de vrachtauto worden de 6 leveringen met een stevig folie van elkaar gescheiden gehouden.

Bij de eerste boerderij aangekomen is direct duidelijk dat alle plantgaten er klaar voor zijn. Het verantwoordelijke teamlid heeft dat van te voren gecontroleerd. De deelnemer weet ook dat we vandaag komen.

Het team doet bij ongeveer 5 planten voor hoe het moet, en laat de deelnemer het vervolgens zelf doen om te checken of ze het begrepen hebben. Direct bij aanplant krijgt ieder gewas een flinke emmer water. En vooraf is natuurlijk vastgesteld dat de watervoorziening na de aanplant ook georganiseerd is.

Bezichtiging van de aanplant bij diverse deelnemers

 • Bij iedere boerderij uit de pilot staat een bord op een paal met de summiere projectgegevens. Mooie reclame! Bij de aanplant van 2019 is het bord iets kleiner en wordt het op een muur van de boerderij bevestigd; dat is goedkoper.
 • Bij boerderij 109 uit de pilot doen bijna alle planten het. Er is veel fruitopbrengst, ze hebben er al van gegeten. Het waterbassin is vol. De boer heeft zelf al extra gewassen geplant, en hij verbouwde eerder ook al groenten. Een aangeplante vijgenboom was ziek, maar is keurig verzorgd, en krijgt hopelijk een 2e kans. Zijn totale perceel is 3 acres (ruim een hectare, 1½ voetbalveld).
  Mukund (MT-lid, agriculture expert) regelt met de boer dat hij zaden krijgt van een van de planten, omdat hij vindt dat die variant het erg goed doet.
 • Bij een alleenstaande vrouw zijn de gewassen kort geleden geplant. Ze is een van de 20 deelnemers van Concept Housing (ons Huizenproject), en ze geeft aan dat de eigen acre met eigen huis haar onafhankelijk maakt. Ze is erg tevreden over de hulp van het team (die kennelijk soms méér doen dan de standaard ondersteuning). Het gebouwde huis ziet er degelijk uit.
 • Grote boer met 90 acres, en met ongeveer 10 Hollands ogende, net gekochte, melkkoeien. Pilot deelnemer. Voor hem is dit geen levensbehoefte, maar hij vindt het ‘leuk’. De opgroeiende kleinkinderen worden betrokken bij de verzorging van de gewassen, en Mukund legt ze ter plekke iets uit over medicinale toepassing. Raja zegt: het is belangrijk dat we ook deze boeren er bij betrekken, al hebben ze het financieel niet nodig.
 • Boer met gezin is net verhuisd. De keuken is een takkenhut, en ze wonen in een soort schuur van plaatmateriaal. Maar ze gaan een nieuw huis bouwen. En de aanplant krijgt veel zorg. Er zijn tussen de bomen bijvoorbeeld uien geplant. De boer heeft nu zijn eigen water via bronbemaling. Als het heel droog wordt moet misschien volgend jaar alsnog een bassin worden aangelegd en water worden geleverd.
 • Boerderij ernaast wordt grotendeels gedaan door de boerin. Haar man werkt in het suikerriet. Ze weet precies hoe het moet, en de planten die er net een paar weken in staan zien er goed uit. Het betreffende teamlid heeft haar extra hulp gegeven, en daar is ze blij mee.
 • Boerderij 252-2019. Weduwe, man is overleden aan kanker. Zij woont aan een pad waar bijna alle bewoners meedoen aan het project (zie volgende alinea’s). Deze vrouw is zeer overtuigd van de waarde van deelname; ze had ook al enkele bomen. De nieuwe aanplant staat aan beide zijden van haar huis.
 • Buurman doet dus ook mee. Hij heeft bij de 200 gewassen van het project direct al zelf meer gewassen er bij geplant. En hij gaat nog meer bomen planten, mét fertiliser en absorber die hij daarvoor zelf koopt. Hij heeft zelf water via een pomp.
 • De volgende buren zijn pilot deelnemer. Alle planten zijn goed gegroeid, het ziet er al uit als een deel van het totale erf, het hoort er gewoon bij. Ze zijn druk, want de zoon gaat morgen trouwen.
 • Grote boer met een enorm waterbassin. De verdamping probeert hij te beperken door olie op het water. Hij wil het project wel helpen met verdere promotie.
 • Boer met enorm droge grond. Hij heeft alles zelf geëgaliseerd, en hij heeft gespaard om aan het project te kunnen meedoen. Hij heeft zelf water met een irrigatiesysteem, maar het gebruik hangt af van wanneer er elektriciteit beschikbaar is. Zijn irrigatieslangen zijn oud en ze lekken, maar hij probeert er het beste van te maken. Super gemotiveerd.
 • Lokale school. YPS had al eerder contacten met deze school, en ze hebben eerder ook al 100 bomen geplant, die het redelijk doen. Deze lokale leraren worden volgens Raja zwaar ondergewaardeerd, maar ze zijn heel betrokken bij hun school. De leerlingen zijn per tweetal verantwoordelijk voor een boom.
 • Hindoe-tempel. Deelnemer aan het project is een vrouw, die geholpen wordt door haar zoon. De grond hoort bij de tempel, en de vrouw is daar dus vrijwilliger. Tempelbezoekers helpen haar. Als de gewassen gaan groeien zal het bezoek aan de tempel aantrekkelijker worden. Er is hier kort geleden geplant, er is een tank met slangen en ook een bron met pomp. Het team gaat zeer binnenkort de irrigatie regelen.
 • Regeringsgebouw in Sankh, op bezoek bij Prashant Pisal, de Nayab Tahsildar, oftewel het hoofd van inkomstendepartement van de regio. Prashant was een van de gasten bij de inauguratie in juni, en is ons project gunstig gezind. We zitten op zijn kantoor met z’n vieren op een rijtje tegenover zijn bureau, het ademt de sfeer van 100 jaar geleden bij ons. Prashant draagt een slobberende spijkerbroek; volgens Raja probeert hij de afstand tot zijn burgers klein te houden. We spreken met hem over het concept van Een Miljoen Bomen, over de kleinschaligheid, en over het belang van de deelnemers er bij betrekken. Er zijn achter het kantoor 200 bomen geplant, die we gaan bekijken. De rechterhand van Prashant gaat ook mee, hij is een agriculture specialist. Een norse man, die het duidelijk allemaal niks vindt. Voor de nieuw geplante bomen is nog geen irrigatie, en ons 1 MT teamlid heeft dit eerder voorzichtig aangekaart. Maar vanwege de grote sociale afstand met zo’n hoge ambtenaar was de boodschap nog niet goed overgekomen. Nu met Raja erbij is direct duidelijk dat de aanplant water nodig heeft. Prashant geeft ter plekke orders om dripirrigatie aan te leggen. Ook aardig: Prashant begon zelf over Karnataka water, hij ziet er het belang van in.

Meer over het project Karnataka water in de bijlage; in de middelste van de drie voorgestelde beddingen stroomt inmiddels water, ik ben de betreffende rivier overgestoken!

 • Er is één moskee die meedoet aan het project.
 • Er zijn ook bomen geplant bij het lokale politiebureau. Subhash (teamlid) gaat er iedere 14 dagen langs. Een paar gewassen zijn dood gegaan, de politiemannen voelen zich eigenlijk te goed om echt voor de planten te zorgen. Maar … toen er een aantal waren opgegeten door loslopend vee hebben ze de betreffende veeboeren gedwongen om voor iedere opgegeten plant er 5 terug te planten.

Levering materialen en diensten

Veel materialen en diensten worden lokaal geleverd. Ook de pijpen en de polysheets voor de waterbassins. Het is een uitdaging om die kleinschaligheid in Jalihal te laten voortbestaan, het past bij de omstandigheden waarin de bewoners leven en werken.

Het maken van de informatieborden voor 1.000 deelnemers in 2019 kost Rs 15.000 (€ 200).

Het uitbestede transport van de gewassen kost ongeveer Rs 4 per stuk.

Administratie

YPS noemt het zelf documentatie. Er is een aparte medewerker voor aangesteld, Deepali. Zij houdt nauwgezet een grote hoeveelheid gegevens bij over de deelnemers, over hun locatie en over de gewassen.

Voor iedere deelnemer is er een Baseline Survey Form. Het origineel is in het Marathi, maar we hebben er een vertaling in het Engels van gekregen (waarbij de nummering van de paragrafen onvertaald is gebleven …) .

Het formulier is een leidraad bij het vooronderzoek, en is het basisdocument in het hele proces tot aan de aanplant. Bij de aflevering van de gewassen wordt het formulier door de deelnemer en door een teamlid van YPS ondertekend, en krijgt daarmee de vorm van een overeenkomst. Ook worden de GPS-coördinaten genoteerd, omdat de kadastrale registratie soms beperkt is.

Het complete formulier wordt gescand en opgeslagen op een speciaal voor het project gereserveerde computer, en gaat daarna in een ordner. Deepali neemt de belangrijkste gegevens over in een Excel-bestand, waarmee het mogelijk wordt de informatie verder te ordenen en te ontsluiten. Voor de goede orde: Excel is in het Engels, wat Deepali niet beheerst. Niettemin ziet het bestand er keurig uit.

Iedere dag belt Deepali met 10 deelnemers om ze te vragen of ze doen wat is afgesproken, en zo voortdurend haar gegevens actueel te houden.

Behalve het deelnemersformulier zijn er ook voorraadlijsten, zowel van de materialen als van de gewassen. Keurig wordt de aankoop=beginvoorraad genoteerd, en vervolgens de distributie per deelnemer, met datums natuurlijk. Als er een gewas niet bruikbaar is – dood of ziek – dan wordt dat apart genoteerd. Op mijn vraag of er voorraadverschillen optreden werd bijna verontwaardigd ontkennend gereageerd.

Watervoorziening

Bij veel deelnemers was het nu niet nodig om een waterbassin aan te leggen. Ze hebben zelf voldoende water. Dat betekent dus dat er voor het project minder kosten worden gemaakt. Maar misschien is het volgend jaar alsnog nodig om een bassin aan te leggen als blijkt dat het te droog wordt. Daarom wil Raja de gereserveerde budgetten vooralsnog doorschuiven.

Verhalen

 • Een deelnemer bereidt het huwelijk van de dochter voor. De familie van de beoogde bruidegom komt een bezoekje brengen om te zien in welke omstandigheden de bruid leeft. Op de boerderij zien ze allerlei bloeiende planten (aangeplant vanuit het project). Dat vinden ze echt mooi. Dan kunnen ze alleen maar positieve berichten over de bruid mee terug nemen!
 • Een van de teamleden is onderwijzer aan de school. Omdat Raja van iedere onderwijzer iets extra’s verwacht naast de onderwijstaken is Subhash toegetreden tot het team, met als speciale doelgroep de vrouwen en de lokale gemeenschappen. Hij beheert ook de aanplant van de gewassen op z’n eigen school op de campus. Naast het piepkleine huisje op de campus waar hij samen met zijn vrouw Deepali woont heeft hij ook geplant. Voor de irrigatie gebruikt hij het afvalwater van zijn huis.
  Deepali wilde eerst helemaal niet in dat huisje wonen. Maar omdat ze wel getrouwd waren maar zij nog bij haar ouders verbleef, heeft ze zich toch laten overhalen. En nu zijn ze samen zichtbaar gelukkig.
  Deepali had eerst bij haar familie niks te doen. Maar nu doet ze de administratie van 1 MT. Ze is goed met computers, slim en toegewijd.
  Samen doen ze de toewijzing van huisvesting voor meisjes van de school die een onderkomen nodig hebben.
 • Op boerderij 2018-109 zijn 2 dochters aanwezig die allebei net een baby hebben, ze zijn bekenden van de YPS-school; hun echtgenoten zijn elders, die werken en studeren in stad, met goede carrièreperspectieven. Raja kent een van de schoonzoons goed. Hij heeft hem geholpen om toelatingsexamen te doen voor de universiteit, en bij zijn 1e studiejaar. Omdat hij het goed deed kreeg hij daarna een beurs. Hij is nu bezig met z’n masters.

Bijlagen: