Projecten

Onze eerste vraag aan de vrouwen van onze doelgroep was: hoe willen jullie je situatie verbeteren? Unaniem was de reactie: We willen een vak leren. Meteen daar op volgend kwam de vraag: velen van ons kunnen niet lezen en schrijven; kunnen we dan toch een vak leren? We hebben toen beloofd dat we daar rekening mee zullen houden. Daarom is bij elk project veel aandacht voor training, demonstratie en bezoek aan andere kleinschalige initiatieven. Sinds een aantal jaren beschikt YPS over een eigen radio zend station en worden wekelijks programma’s uitgezonden, die actuele informatie geven over de verschillende projecten. Bij het kippenproject krijgen alle deelneemsters een radio, zodat ze die programma’s kunnen ontvangen. Ons werkgebied telt 22 dorpen. In elk dorp heeft YPS een groepje kunnen vormen van enkele vrouwen uit de middenklasse, die YPS regelmatig rapporteren over de gang van zaken in hun dorp. Zij melden bijvoorbeeld welke inwoners en waarom in plotselinge armoede terecht komen. Zij adviseren welke vrouwen in aanmerking moeten komen om aan een nieuw project mee te kunnen doen. Zij praten ook met de vrouwen uit onze doelgroep: “waarmee ben je het beste geholpen” en “wat zou een goed nieuw project kunnen zijn”. Deze vrouwen noemen we de “cream women”. Ze zijn van grote waarde voor de kwaliteit van leven in de dorpen. Deze vrouwen dragen, samen met de vrouwen van de doelgroep, ideeën aan voor nieuwe projecten. YPS overlegt dan met ons (e-mail en Skype) en zo komt een nieuw project in de steigers te staan. Hieronder een lijstje met de projecten tot nu toe. Klik op de onderstaande links om de projecten te bekijken:

Eind 2018 hebben we een onderzoek laten uitvoeren naar de lange termijn doorwerking van het geitenproject en van het gemengd agrarisch project.

Bijlage: 2018-11-16-Evaluatie van het geitenproject en gemengd agrarisch project.pdf