Kippenproject

Wat vooraf ging

Vanaf 2005 zijn we actief voor 750 vrouwen in het dorp Jalihal en 21 dorpen die er om heen liggen. Jalihal ligt ca. 500 km. ten zuidoosten van Mumbai, in de deelstaat Maharashtra in India. We zijn een vaste partner van YPS, een lokale ontwikkelingsorganisatie, met kantoren in Sangli en Jalihal (www.yerala.org). De vrouwen van onze doelgroep zijn voornamelijk kasteloze en alleenstaande vrouwen die door hun man verlaten zijn of weduwe zijn geworden. Binnen hun eigen samenleving krijgen deze vrouwen geen enkele kans om zich uit de armoede omhoog te werken. Wij geven hen een kans om dat wel te kunnen bereiken. Door een naaimachineproject (2005-2007) zijn ruim 100 vrouwen op weg geholpen. Met een geitenproject (2007-2010) hebben 200 vrouwen een redelijke levensstandaard bereikt.

Droogte

In 2010 volgde het Gemengd Agrarisch Project: een mix van geiten en kleine akkertjes. Dit project is ernstig vertraagd omdat er een periode van grote droogte aanbrak. Er is in 2012 zelfs een noodprogramma uitgevoerd om regelrechte honger te voorkomen. Voedselverstrekking voor mensen en dieren hebben er toe geleid dat eerder behaalde resultaten zijn behouden. Uiteindelijk hebben toch de 50 in dit project betrokken vrouwen hun doelen kunnen bereiken, omdat de moessonperiode weer regen heeft gebracht.

Wat hebben we geleerd?

De klimaatverandering in ons werkgebied zal negatief uitpakken, zoals door klimatologen ook is voorzien. Nog grotere droogte, minder regen, die valt in heftige buien. Naast de projecten voor onze doelgroep gaan we ons ook bezighouden met bodemvruchtbaarheid en watermanagement. Dat zijn onderwerpen die onze mogelijkheden als stichting te boven gaan. We gaan partijen bij elkaar brengen die genoemde onderwerpen als hoofdactiviteiten hebben. Wij op onze beurt kunnen voor anderen waardevol zijn omdat we inmiddels heel wat know how hebben opgedaan en YPS kan een partner zijn die alle ins en outs kent, die beschikt over een eigen staf en een groot lokaal netwerk. Het kippenproject is toegesneden op onze traditionele doelgroep. U vindt het hierna uitvoerig omschreven. De overige activiteiten kunnen worden gezien als beleid voor de wat langere termijn.

Planbeschrijving

De vrouwen van onze doelgroep zijn kastelozen, ook wel dalits genoemd. Ze leven op het afgelegen platteland van India hebben geen aandeel in de talloze ontwikkelingen, die wij via de media over India gepresenteerd krijgen. Velen van hen kunnen niet lezen en schrijven. Eenvoudige projecten is dus een voorwaarde. Ook dit kippenproject sluit aan bij het dagelijkse leven van de vrouwen in de plattelandsdorpen. Het project is gepland voor 2 jaar. Elk jaar nemen 150 vrouwen deel.

Eerst krijgen de vrouwen een training. Het opfokken van kuikens, verzorging, gezondheid enz. Ook gaan ze op excursie naar een paar modelbedrijven. Dat werkt ook groepsvorming in de hand. Zo komen vrouwen uit hun isolement.

Als ze de training goed hebben doorlopen krijgen ze 45 kuikens van 30 dagen oud, 40 kippen en 5 hanen. Ook krijgen ze de beschikking over een hok, waar de dieren gedurende de nacht in worden ondergebracht. Als de kippen na een maand of 4 gaan leggen kunnen de vrouwen de eieren gaan verkopen. Ze kunnen ook een deel van de eieren laten uitbroeden en later de kuikens of jonge kippen verkopen.

Het project voorziet in begeleiding door dierenartsen, die de vrouwen bezoeken en aan YPS rapporteren. De vrouwen zelf en ook de vrouwencomités hebben om dit project gevraagd. Een belangrijk aspect is dat dit project niet afhankelijk is van regen. Een complete toom kippen heeft per dag 4 tot 5 liter water nodig. De kippen lopen overdag vrij rond en scharrelen het merendeel van hun voeding zelf bij elkaar. De kosten van bijvoeren zijn opgenomen in het budget.

De vrouwen gaan op een stukje grond van ca. 3 x 3 meter wormencultuur onderhouden en gewassen aanplanten waar insecten op afkomen. Dat levert aanvullend voer op voor de kippen (proteïne).

Na 1 jaar is de eerste leg voorbij en worden de dieren verkocht. Met de opbrengst kunnen ze keuzes maken. Ze hebben zelfstandigheid en daarmee verkrijgen ze ook meer aanzien in hun omgeving. Ze hoeven niet meer naar money lenders toe, want ze kunnen tussentijds dieren verkopen, als ze ergens geld voor nodig hebben. De hulp is eenmalig. Ze kunnen nu zelf verder hun inkomen opbouwen.

Wat gaat dit project kosten?

Kostensoort Bedrag
Training €     5.930,-
Nachthokken 19.235,-
Kuikens 15.088,-
Voedingssupplementen 18.035,-
Dierenarts en diermedicijnen 3.059,-
Insectentuinen, bomen en struiken 23.470,-
Radio’s 2.206,-
Monitoring en begeleiding door YPS 20.079,-
Onvoorzien 5.398,-
Totaal €   112.500,-

YPS heeft een eigen radiozendstation. Elke deelneemster aan het kippenproject krijgt een radio (van € 7,35 per stuk). Door uit te zenden op vaste dagen en uren blijven alle vrouwen in de 22 dorpen van het werkgebied op de hoogte en kunnen ze gewaarschuwd worden als zich iets bijzonders voordoet.

Wat levert het de vrouwen op?

40 kippen leggen samen 32 eieren per dag en dat vanaf dag 170 tot dag 350 = 180 dagen = totaal 5760 eieren. Dat levert ruim € 200,- op. Daarna worden de kippen verkocht. De totale verkoopprijs is € 140,-. De totale opbrengst is dan voor elke vrouw € 340,-. We zijn uitgegaan van gemiddelden. Er is rekening gehouden met een sterfte onder de kippen van 7%, er is geen rekening gehouden met eigen consumptie van kippen en eieren. Voor het tweede jaar kunnen de vrouwen een nieuwe toom kippen kopen. Ze kunnen er ook voor kiezen een aantal van hun eigen eieren te laten uitbroeden.

Voor het juiste perspectief: Door dit project verhogen de vrouwen hun inkomen van ca. € 1,- naar bijna € 2,- per dag. Meer zit er, in eerste instantie, niet in. Toch is dit een belangrijke stap naar volgende verbeteringen. Betere voeding, betere gezondheid, meer energie, sterke motivatie. Ze verdienen hun eigen inkomen en dat maakt ook hun positie in de dorpsgemeenschap sterker. Dat maakt hun kinderen op school ook minder kwetsbaar. Alles hangt met elkaar samen

Pilot: Er is al een pilot in uitvoering. Daar nemen 45 vrouwen aan deel. De resultaten zijn tot nu toe positief.

Waar zitten de risico’s?

Niemand kan garanties geven over het slagen van zo’n project. Er zijn wel zo veel mogelijk voorwaarden geschapen om dit project tot een succes te maken voor de deelnemende vrouwen:

  • De kuikens worden geleverd door de regering van de deelstaat Maharashtra. De kuikens zijn ingeënt. De eerste 30 dagen worden ze verzorgd in de centrale kippenstal van YPS in Jalihal
  • De kippen leven in kleine clusters; er zijn gemiddeld 14 tomen in elk van de 22 dorpen: geen grote concentraties dus
  • De staf van YPS heeft ervaring met het houden van kippen. Ook voedingssupplementen zijn bekend
  • Er zijn bestaande contacten met dierenartsen vanwege de geitenprojecten
  • De insectentuinen zijn ongeveer 3 x 3 meter. Ze worden aangeplant met bomen en struiken, die insecten aantrekken. Ook de bomen en planten betekenen een verbetering van de omstandigheden in de regio: bodemvruchtbaarheid en schaduw voor mensen en kippen
  • De radio’s spelen een belangrijke rol. Yeralavani (de stem van Yerala Projects Society-YPS in de streektaal) heeft de eerste prijs gewonnen van alle creatieve/innovatieve radiozend-stations van heel India in 2014

Tenslotte: het is goed werken met onze partner YPS. In de loop der jaren is de samenwerking hecht geworden en begrijpen we elkaar uitstekend. YPS verzorgt ook de monitoring, zoals ook met eerdere projecten het geval is geweest. Dat geeft een veilig gevoel.

Het project kost € 112.500,-. Er is al € 15.000,- overgemaakt voor de pilot. Stichting Jalihal gaat fondsen werven bij haar eigen donateurs, via artikelen in kranten en weekbladen, deze brochure is uitgebracht en we gaan verschillende presentaties houden in het land. We denken daarmee € 25.000,- te verwerven. Daarnaast gaan we een aantal instanties aanschrijven: kerkelijke-, milieu- en ontwikkelingsorganisaties. Daarmee willen we € 40.000,- bijeen brengen. Omdat Wilde Ganzen dit project gaat ondersteunen, voegen zij aan het totaal ingezamelde bedrag van € 65.000,- 50% toe t.w. € 32.500,-. Totaal dus een bedrag van € 97.500,-. Voor onvoorzien is € 5.398,- opgenomen.