Welkom bij Stichting Jalihal

Ons werkgebied heeft een heet en droog klimaat, wat door de klimaatverandering nog wordt versterkt. De grond is arm, omdat in het verleden veel te veel kunstmest is gebruikt. De enige manier om het tij te keren is bomen planten. Maar dan moeten dat er wel veel zijn.

Vandaar ons huidige project: Een Miljoen Bomen.

Iedereen in de wijde omgeving van Jalihal komt dit ter ore, want YPS (onze partner) is breed bekend en heeft gezag in de regio. Dit is dé kans, dat voelt iedereen. En dus komen er veel aanvragen van boeren, scholen en vrouwen die mee willen doen. Het gevolg is dat ons werkterrein is uitgebreid van de oorspronkelijke 22 naar 37 dorpen. Het begint dus echt te werken.

2018 – Een succesvolle pilot, met de aanplant van bomen en struiken op 110 akkertjes.

2019 – Het eerste jaar waarin duizend percelen zijn aangeplant met ieder 200 bomen en struiken.

2020 – Ondanks corona hebben 952 deelnemers, waaronder ook vrouwen van onze oorspronkelijke doelgroep, gezorgd voor de aanplant van bijna 200.000 bomen en struiken.

2021 – Ondanks een trage opstart vanwege corona is het weer gelukt om op 1.005 acres 200 bomen en struiken te planten.

2022 – Het Jalihal team is inmiddels zeer geroutineerd, en kan wijzen op de succesvolle aanplant van voorgaande jaren. Het project wordt uitgebreid met een training voedselconservering voor de vrouwen.

2023 – In september is de financiering voor dit jaar ver gevorderd. Het Jalihal team heeft alle voorbereidingen getroffen voor de aanplant. Helaas … er zijn veel te weinig moessonregens. Aanpassing is nodig, we halen dit jaar geen 1.000 acres.

2024 – Het was een lange reis, met onverwachte uitdagingen. Maar … onze droom is uitgekomen: er groeien Een Miljoen Bomen!

Stichting Jalihal is de schakel in het geheel die dit project mogelijk maakt.

Uw financiële hulp hebben we hier heel hard bij nodig!

Met €5 kunt u meehelpen om twee bomen en een struik aan te planten.

Kijk voor meer informatie in het menu onder “Een Miljoen Bomen”.

 

Missie

Stichting Jalihal werkt voor arme, alleenstaande vrouwen op het platteland in India. Deze vrouwen krijgen binnen de Indiase situatie geen kans om hun levensstandaard te verbeteren. Omdat we samenwerken met de Indiase ontwikkelingsorganisatie Yerala Projects Society (YPS) vallen we niet in culturele ravijnen en kunnen we support bieden precies daar waar het nodig is.

Doelstelling

De vrouwen van onze doelgroep de mogelijkheid bieden om zelf een activiteit te starten, waardoor ze hun inkomen kunnen vergroten; niet incidenteel maar structureel. Samen met YPS ontwikkelen we projecten, die op onze doelgroep zijn afgestemd. Wij verzamelen de fondsen om die projecten mogelijk te maken en YPS zorgt voor de uitvoering er van. Als de vrouwen hun microbedrijfje kunnen handhaven worden ze financieel onafhankelijk en hun kinderen gaan dan naar school (dat stelt YPS als voorwaarde). Hierdoor neemt hun aanzien binnen het eigen dorp toe.

Werkterrein

Het dorp Jalihal is het centrum van onze activiteiten. Daar hebben we de stichting naar vernoemd. Het ligt in het zuidoosten van de deelstaat Maharashtra. De projecten worden uitgevoerd in Jalihal en 21 er omheen liggende dorpen.

Introductie

Als buitenstaander is het niet mogelijk om de Indiase cultuur te doorgronden. We weten er wel zó veel van dat we begrijpen hoe het mogelijk is dat veel mensen als onaanraakbaren vanaf hun geboorte worden buitengesloten van een redelijk niveau van leven. Dat we het begrijpen betekent niet dat we het er mee eens zijn. In tegendeel! Hebben kastelozen al geen kans om hun eigen leven vorm en inhoud te geven; daarbinnen zijn het de vrouwen die daar het zwaarst onder te lijden hebben. Zij kunnen geen recht doen gelden. Niet zelden worden zij door hun man of schoonfamilie weggejaagd als ze geen kinderen krijgen of alleen dochters. Daarom zijn de vrouwen onze doelgroep, te meer omdat zij plichtsgetrouw omgaan met de kansen, die worden geboden. Met onze projecten doorbreken we de kansloosheid van deze vrouwen en krijgen zij de gelegenheid om een vak te leren en een eigen bedrijfje te beginnen.

Projecten

De projecten moeten eenvoudig zijn omdat de helft van de vrouwen niet kan lezen en schrijven. Daarom zijn we begonnen met een naaimachineproject, daarna een geitenproject, dan een project dat geiten met kleine akkertjes combineerde , daarna een noodhulpproject (toen honger dreigde vanwege meerjarige droogte) en nu heeft een kippenproject onze focus. Zowel op deze site als op Facebook kunt u de ontwikkelingen binnen dit project volgen. Hoe we tot een keuze komen voor elk nieuw project vindt u onder de tab “Projecten” beschreven.

Duurzaamheid

Vrouwen krijgen een beter inkomen. Dat betekent ook betere voeding, kinderen naar school en meer sociale contacten tussen de vrouwen onderling. Dat geeft geloof in eigen kunnen. Vrouwen uit eerdere projecten hebben geen ondersteuning meer nodig; ze zijn selfsupporting. Het werkt.

Meer dan eens hebben wij al gezien hoe door onze initiatieven de ogen geopend werden van ouders wier dochter in zo’n onfortuinlijke situatie geraakt was. Zij durfden hun dochter te helpen, als het ware tegen de stroom in roeiend. Ook door deze geleidelijke mentaliteitsverandering zullen onze projecten een duurzame werking hebben.

Historie

Dora en Huub Bosse hebben 15 jaar gewerkt met producenten in India als inkopers voor wereldwinkels. Toen zij daarna op uitnodiging van YPS in 2004 Jalihal bezochten waren zij zó onder de indruk van de barre omstandigheden waarin met name ongeveer 750 vrouwen er moeten leven dat Stichting Jalihal daar een logisch vervolg op was. In 2005 is het eerste project van start gegaan. Op 10 oktober 2023 hebben Dora en Huub hun bestuursfunctie neergelegd.

Referenties

Stichting Jalihal heeft de ANBI registratie, waardoor giften aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Elk nieuw project leggen we eerst voor aan Wilde Ganzen. Dat betekent (in elk geval tot nu toe) niet alleen een belangrijke financiële ondersteuning, maar het werkt ook als een kwaliteitskeurmerk van het project.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *