Journaal, 4 juni 2013

Er is inmiddels overleg over het kippenproject. Maar niet alle betrokkenen zijn de komende weken beschikbaar. Dat gaat dus wel een ruime maand in beslag nemen. Maar dat is beter dan overhaast beslissingen te nemen. Dus is er nu tijd voor iets anders:

We hebben gegevens gekregen over het effect van het geiten houden op het inkomen van de vrouwen. Gemiddeld verdient 87 % van de vrouwen, die met geiten werken, daarmee € 200,– per jaar. Dat is weliswaar heel weinig, maar het betekent toch dat de meeste vrouwen met dat geld, aangevuld met wat zij verder verdienen door op het land te werken, hun gezin net draaiend kunnen houden. Sommigen zien kans verder door te groeien. Zij ruilen dan geiten in en kopen er een koe voor. Door de melk te verkopen komen ze dan nog iets beter uit. In sommige gezinnen werkt de familie samen en dan ontstaat er een beter plaatje: het werk wordt goed verdeeld, er komt meer geld binnen en de levensomstandigheden worden beter. Sommige vrouwen sparen voor een bruidsschat voor hun dochter(s). In veel gevallen gaat het geld naar het onderwijs voor de kinderen.

Ook de zorg voor andere familieleden neemt een belangrijke plaats in. Opvallend veel vrouwen hebben een mobiele telefoon gekocht. Dat is een verworvenheid voor mensen die altijd genegeerd zijn geweest en daardoor eenzaam. Zo heffen zij zelf hun isolement op en weten elkaar ook te vinden als er zich iets bijzonders voordoet. Wat ook belangrijk is: als er iets gebeurt waardoor ze meteen geld nodig hebben, kunnen de vrouwen een geit verkopen. Zo blijven ze uit handen van moneylenders, die met hun hoge rentes de vrijheid van de vrouwen ernstig bedreigen. De 13 % vrouwen die niet geslaagd zijn met het geitenproject, staan op het lijstje van de organisatie. Zo gauw er een kans komt worden zij uitgenodigd om deel te nemen in een volgend project. Dat wordt misschien wel het kippenproject.