Journaal, 29 november 2012

De expositie van en voor Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s) in Mumbai van 20 en 21 november is voor YPS, onze partner in India, geen succes geworden. NGO’s met sociale doelstellingen worden in India nog te vaak niet als serieuze partners gezien door bedrijven en instellingen die “hun sociale verantwoordelijkheid” willen nemen. Dat heet in India Corporate Social Responsibilities (CSR) en is te vergelijken met MVO in Nederland (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Het gebeurt vaak dat bedrijven dan hun eigen reputatie belangrijker vinden dan de doelen die ze zeggen na te streven. In heel veel gevallen nemen bedrijven hun verantwoordelijkheid gelukkig wel, maar hun cultuur verschilt soms te sterk van die van de NGO’s. Een proces dat we in Nederland ook wel kennen.

Raja en de zijnen hebben 8 visitekaartjes mee naar huis genomen, die voor de toekomst waardevol kunnen zijn. Maar het kan wel zijn dat daarmee nieuwe, kansrijke contacten kunnen worden gelegd.