Journaal, 27 oktober 2012

Het is na 10 dagen weer gestopt met regenen.

Er is voor de komende maanden genoeg drinkwater. Er was ook voldoende water beschikbaar om voedergewassen voor de geiten aan te planten. Maar of er voldoende water is om die gewassen te irrigeren met druppelirrigatie is nog maar de vraag.
Het is wel duidelijk dat ook andere mogelijkheden ontwikkeld moeten worden om perspectieven te behouden.

We hadden, toen we in 2007 begonnen met het geitenproject, voldoende inzicht in de omstandigheden ter plaatse om afwegingen te kunnen maken. Nu het klimaat zich zo anders gedraagt de laatste jaren, beseffen we wel dat er opnieuw een visie moet worden ontwikkeld van waar uit nieuwe plannen kunnen worden gemaakt. We denken bijvoorbeeld aan:

  • Goede opleiding mogelijk maken voor de vrouwen van onze doelgroep, zodat ze als vakkundige werkkrachten werk kunnen vinden
  • Is het mogelijk om werkgelegenheid te ontwikkelen, zodat er ook banen beschikbaar komen
  • Kan er een coöperatie worden opgericht die het milieu gaat beschermen en die ook agrarische activiteiten ontwikkelt, die bij milieubescherming passen
  • Is het mogelijk om tot aanplant van bomen te komen. Dat wordt dan een groot project want er zijn veel bomen nodig om het microklimaat gunstig te beïnvloeden

Dit zijn enkele onderwerpen die al eens ter sprake zijn gekomen. Natuurlijk krijgen eerst de mensen zelf de gelegenheid om ideeën te geven. Ook een evaluatie van de voorbije jaren zal de duidelijkheid vergroten. Ook is nog een punt dat nieuwe visies en plannen wetenschappelijk onderbouwd worden. Hoe vinden we daar de benodigde expertise voor. Het allerbelangrijkste is dat YPS, onze samenwerkingspartner, en wij tot eensluidende meningen komen.

We hebben recente foto’s gevraagd. De volgende keer zal er wel weer een afbeelding bij het journaal zitten.