Financieel verslag 2013

Toelichting Jaarstukken 2013

De droogte, die vanaf 2011 de realisering van het Gemengd Agrarisch Project in de weg stond, heeft grote invloed gehad op het vervolg. De akkertjes, die onderdeel waren van het project, konden niet worden voltooid. Om de noodsituatie te bestrijden hebben we het Gemengd Agrarisch Project 2 ontwikkeld en uitgevoerd: verstrekken van voedsel voor mensen en dieren, het bouwen van 10 huizen voor vrouwen, die anders in een bedreigende situatie terecht zouden komen, het betalen van een studiereis om meer over landbouw in droge gebieden te leren en de kosten van YPS om het project een jaar langer te begeleiden. Dat project is naar tevredenheid uitgevoerd en heeft de nood inderdaad belangrijk verlicht. In het voorjaar van 2014 is een kippenproject van start gegaan. Zowel het Gemengd Agrarisch Project als het Gemengd Agrarisch Project 2 zijn hiermee afgesloten.
In de jaarstukken van 2014 vindt u t.z.t. de financiële afsluiting van de agrarische projecten terug.

De jaarstukken van 2013 geven duidelijk aan dat er, net als een jaar eerder, weinig geld nodig was om voortgang te boeken met de lopende projecten. Er is niet zo veel geld naar YPS gegaan en we hebben ook niet veel geld gevraagd aan onze donateurs. Er zijn wel nieuwe ontwikkelingen en we gaan dit jaar dan ook weer een beroep doen op onze donateurs. Binnenkort versturen wij het voortgangsverslag juni/juli 2014 naar alle donateurs en er komt, weer wat later, een aankondiging van een nieuw project: het kippenproject.

Als u vragen heeft over de jaarrekening van 2013 dan zullen we daar graag antwoord op geven.

Boxtel, juli 2014