Gemengd Agrarisch Project

Het Gemengd Agrarisch Project

Dit project is op 1 december 2010 van start gegaan.
Het is een vervolg op het geitenproject dat in april
2007 is begonnen.

Het grote verschil is dat nu niet alleen op geiten wordt
ingezet, maar dat tegelijkertijd kleine akkers worden
ontgonnen waarop voer voor de geiten zal worden
verbouwd.

Vanwege een droog en heet klimaat is het milieu in het
gebied rond Jalihal kwetsbaar. Door kleinschalige en
organische landbouw toe te passen wordt het milieu
beschermd. Als deze vorm van landbouw in de
dorpen toeneemt wordt zelfs het microklimaat in de
streek positief beënvloed.

Terug naar projectenoverzicht