Het onderwijsproject

Het onderwijsproject

Onderwijs vormt het derde aandachtspunt van de stichting Jalihal. We werken daaraan omdat er voor mensen die geen
onderwijs hebben gehad geen toekomst is. De kwaliteit van het onderwijs in de regio is buitengewoon slecht. YPS heeft op
haar eigen terrein in Jalihal een goed geoutilleerde school gebouwd, waar uitstekend en inspirerend onderwijs wordt
gegeven.

Daarnaast doet de staf veel moeite om met de omliggende scholen in de regio in contact te komen. Er worden regelmatig
studiebijeenkomsten georganiseerd voor de onderwijskrachten van die scholen. Het doel is om leerkrachten te stimuleren
kinderen een nieuwsgierige houding te laten ontwikkelen. Nieuwsgierige kinderen zullen hun eigen weg gaan zoeken. Een goed
practicumlokaal, een schoolbibliotheek en het toepassen van computers in het onderwijs zijn
daarom van groot belang. We hebben enkele donateurs gevonden die voor de komende jaren de exploitatie van de school letterlijk voor hun rekening nemen. Daardoor kunnen we nu gelukkig alle zeilen bijzetten voor de voortgang van het Gemengd Agrarisch Project.

Terug naar projectenoverzicht