Begroting pilot bomenproject

Nr. Omschrijving Bijzonderheden      
  Pilot van 110 proefvelden, acres, van 63 x 63 meter, in elk van de 22 dorpen 5 acres   Prijs per eenheid (€) Aandeel Donoren (€) Aandeel Deelnemers (€)
           
1 Bewustwordings programma        
a Posters op 10 strategische plaatsen 86,00 857 0
b Radio programmma’s @ Rs 250 per programma samenstelling 24 programma’s per jaar 3,57 86 0
c Project Handleiding   0,70 79 0
2 Met betrekking tot de aanplant        
a Het graven van 200 gaten per acre per acre 200 x 0,57 0 12.571
b Het aanplanten zelf per acre 200 x 0,57 0 12.571
c 200 units: tas-absorber-organische mest ( IRs 11 + 6 + 9 ), met de boom/plant ingesloten= 200 x €0.37 per acre 74,29 8.171 0
d 200 jaarlingen (120 project + 80 deelnemer) per acre 120 x 0,43 5.657 3.773
e Transportkosten plantgoed per acre 120 x 0,17 2.263 0
f Watertank ( 1000 ltr.) 1 per acre 71,00 7.857 0
g Standaard voor watertank 1 per acre 114,00 0 12.571
h Drip-systeem voor 200 planten 1 set per acre 64,00 7.071 0
i Kosten bezoeken van de doctoren 2 pers.- 4 visites 85,71 343 0
j Organische mest 300 kg per acre 0,14 0 4.714
3 Noodhulp en motivatie        
a Reservepost voor aankoop van water bij droogte     786 0
b Een premie voor 20 deelnemers met uitstekend management van de acre per deelnemer 71,43 1.429 0
    Sub Totaal   34.599 46.200
4 Monitoring en aanverwante kosten        
a Project coördinator (1) per maand 12 x 257,14 3.086  
b Vrijwilligers dorpsjongeren (6) per maand 6 x 12 85,71 6.171  
c Deel-coördinatoren, (3) parttime voor pilot fase per maand 3 x 12 x 71,43 2.571  
d Secretariaat en documentatie (1) per maand 12 x 135,71 1.629  
e Reiskosten staf (5) per maand 5 x 12 x 64,00 3.857  
f Reiskosten vrijwilligers (6) per maand 6 x 12 x 36,00 2.571  
g Reiskosten staf YPS, 2 visites per maand 24 x 71,43 1.714  
h Diverse kantoorkosten per maand 12 x 214,29 2.571  
    Sub Totaal   24.171  
           
  Totaal (€)     58.770 46.200
           
  Financiën pilot in 2018        
  Kosten door Stichting Jalihal en de donoren in te brengen   58.770 56%  
  Lokale bijdragen   46.200 44%  
  Totaal   104.970 100%  
           
  Financiën opvolging van de pilot, 2019-2020-2021-2022-2023        
  Voor zover mogelijk hebben we de kosten voor de 5 opeenvolgende jaren als onderstaand, en in totaal, begroot op:
  Kosten door Stichting Jalihal en de donoren in te brengen   1.152.877 60,6%  
  Lokale bijdragen   750.000 39,4%  
  Totaal   1.902.877 100,0%  
           
  De donoren dragen per beplante acre bij   237 60%  
  Elke deelnemer in Jalihal draagt per beplante acre bij   156 40%  
  Totaal   393 100% afgerond
           
  Elke boom/struik kost, alle kosten inbegrepen (€)   2,00   afgerond